Level 3  ::  Friday - Saturday, November 3 - 4
 
Friday - Saturday
November 3rd - 4th
(2) Green Bay Southwest  16
(1) Menomonie  14
Friday, November 3rd

(3) Hartford Union  19
(1) Waunakee  45
Friday, November 3rd

(2) Waukesha West  28
(1) Monona Grove  7
Friday, November 3rd

(3) Brookfield East  0
(1) Brookfield Central  31
Friday, November 3rd
-
-